Statsministeren har i sin nytårstale bebudet, at udsatte boligområder – de såkaldte ghettoer, skal afvikles. Med denne målsætning må det vurderes, at statsministeren hermed mener, at beboersammensætningen skal afspejle befolkningen som helhed. En opgørelse foretaget af Danmarks Statistik viser, atLæs mere her …

Den tyrkisk-talende del af den bulgarske befolkning udgør 962.000 muslimer – men Danmark er godt på vej til at slå den rekord. De tidligste tegn på menneskets tilstedeværelse i det område vi i dag kalder Danmark, går 100.000 år tilbage.Læs mere her …

Den demografiske udvikling i Danmark ændrer sig drastisk i disse år. Og tendensen til ændringerne i befolkningens sammensætning er nået et punkt, hvor den selvforstærkende effekt er mærkbar. Danmark har siden tidernes morgen været mål for indvandring. Men undersøgelser afLæs mere her …

Europas virkelighed er som i det 5. århundrede. Midt i en verden i opbrud, er historiens sande vingesus ofte et bærende og informativt element, hvis man skal gøre sig tanker om, hvor nutidens politiske tidevand kan føre os hen. IngenLæs mere her …

Danske statsborgere kan frit støtte udbredelse af diktatur. Er man herboende tyrker med dansk statsborgerskab, har man tilkendegivet at man støtter de internationale menneskerettigheds konventioner og det demokratiske system det danske samfund bygger på. I Danmark bor der omkring 32000Læs mere her …

Høvelte kaserne

Skal kæft, trit og retning afløse de moderne pædagogiske principper, der ikke har formået at inkludere en stor gruppe af befolkningen. Unges fysiske evner er en af de første stopklodserne i livet Politiet mangler folk og har netop åbnet forLæs mere her …